Domov2024-03-25T14:43:46+01:00

Najnovšie správy

Chceli by ste pomôcť, ale neviete ako?

Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život. (Erich Fromm)

Pomôžte nám

Projekt INTEGRÁCIA

Predstavuje schopnosť spájať svet detí a dospelých.

Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu.
Prostredníctvom našich aktivít, medzi ktoré patrí aj odmeňovanie detí v detských domovoch, nemocniciach, krízových centrách, organizovanie detských táborov, workshopov, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, chceme upriamiť pozornosť tam, kde je najviac potrebná, k najkrehkejším ľudským bytostiam – deťom. Spojiť školy základné, špeciálne, detské domovy, nadácie, občianske združenia, centrá voľného času a známe osobnosti zo sveta športu, kultúry, obyčajných ľudí, ale predovšetkým všetky deti bez rozdielu…

Slnečné lúče do každého detského srdiečka.

Dúfame, že projektom INTEGRÁCIA sa nám podarí vniesť slnečné lúče do každého detského srdiečka, lebo pre nás je práve toto najväčším zadosťučinením a motiváciou. Pevne veríme, že pojem integrácia nezostane iba slovom, ale jeho obsah sa prenesie do každodenného života. Pomáhajme všetkým deťom, aby si mohli splniť svoje sny. Bez vzájomnej pomoci ľudí nemá svet budúcnosť – zanikne. V mene organizátorov a všetkých detí

ĎAKUJEME

Partneri

Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu.