Integrácia svieti pre všetky deti rovnako

Novozámocká 388/A, 951 12 Ivanka pri Nitre

2010integracia@gmail.com

IČO: 42229910

DIČ: 2023237887

Číslo účtu VÚB: 2862327153/0200

IBAN – SK 7602000000002862327153

Banka – 0200 (VÚB)

Mgr. Slavomír Krafčák

riaditeľ Projektu Integrácia

+421 918 560 604

2010integracia@gmail.com

Ing. Ondrej Ligač

manažér Projektu Integrácia

Mgr. Nicole Fuchsová

kontrolórka združenia

Ľubica Potocká

ekonómka