Projekt Integrácia vznikol v roku 2008 v Prešove v úprimnej snahe pomôcť jednému dieťaťu…Vraví sa, že aj malý nápad vie zmeniť svet, avšak vtedy sme si vôbec nepomysleli, že z malého semienka Integrácie, ktoré sme zasiali vyrastie projekt, vďaka ktorému dnes spájame všetky deti bez rozdielu a meníme ich svet… Našim cieľom je pomáhať deťom a spájať ich, dávať im hodnoty, ukazovať tie správne vzory a viesť ich ku konaniu a šíreniu dobra. O to viac nás teší, že aj v dnešnej hektickej dobe sa myšlienka vzájomnej spolupatričnosti, pomoci, tolerancie a empatie prostredníctvom našich aktivít už 10 rokov spontánne šíri medzi deťmi po celom Slovensku.

V roku 2016 sme našu pozornosť upriamili aj na ďalšiu citlivú skupinu v našej spoločnosti, ktorou sú seniori. Tí sú v každej kultúre nositeľmi hodnôt a tradícii, no v dnešnej spoločnosti na to častokrát zabúdame… V Projekte Integrácia im chceme vzdať lásku, úctu a vďaku za všetky tie roky, ktoré naplnili prácou pre rozvoj našej spoločnosti a možnosť prežívať jeseň života s úsmevom na perách…

V mene všetkých detí a seniorov zo srdca ďakujeme…