Termín predkladania cenových ponúk Predmet obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk Predpokladaná hodnota zákazky v € s DPH

PDF.

(167 kB)

25.10.2019 Zhotovenie kamerového záznamu z aktivít projektu a spracovanie videozáznamov 2.000 € Výzva na predkladanie ponúk-kamerovyZaznam
Termín predkladania cenových ponúk Predmet obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk Predpokladaná hodnota zákazky v € s DPH

PDF.

(167 kB)

25.10.2019 Videoprojekcia počas koncertu Európska Integrácia V4 2019 ako súčasť propagácie témy a donora 21.000 € Výzva na predkladanie ponúk-videoprojekcia
Termín predkladania cenových ponúk Predmet obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk Predpokladaná hodnota zákazky v € s DPH

PDF.

(167 kB)

25.10.2019 Reklamné predmety s logom Integrácie a donora projektu 9.000 € Výzva na predkladanie ponúk-reklamnePredmety